Podkasto

La podkasto estas ĉiutaga muntaĵo de la parolaj partoj de Muzaiko. Ĉiumatene je la 3a laŭ UTC, la programo de la pasinta tago aŭtomate aperos. Por aŭskulti la podkaston per via podkastilo (ekzemple per iTunes), klaku la dekstran oranĝan bildon.

Elsendo de 2019-11-21

Jérémie intervjuas Anita el Svedio dum la Afrika Kongreso

Studento el Lomeo pri la Afrika Kongreso

Pri Aurorurbo en Barato - Aurorurbo estas internacia urbo laŭ la filozofio de Sri Aurobindo

Elsendo de 2019-11-20

Mirejo rakontas pri legiana malsano

Norbert Bludau rakontas pri laktoza netoleremo

Mirejo diskutas kun François Hounsounou pri la temo: "Ĉu iam, baldau okazos Universala Kongreso de UEA en Afriko?"

Elsendo de 2019-11-19

FaMo rakontas pri Piroteknika ĝoj' kaj multaj aliaj aferoj al Muzaiko

Aleksks rakontas pri sia sperto kiel volontulo de TEJO

Elsendo de 2019-11-18

Aleks Kadar intervjuas la prezidanton de UEA (Mark Fettes) dum UK 2013

Elsendo de 2019-11-17

ĴeLe pri muziko, koncerto - kun muzika donaco dum FESTO2014

ETV prezentas: Intervjuo kun Mark Fettes (registrita en 2013)

Elsendo de 2019-11-16

Axel Rousseau (prezidanto) kaj Anne-Émilie Ravache (kasisto) pri UFE-Espéranto France (dum la IFEF-UFE kongreso)

Zhou Mack pri la bantua lingvo kaj milito - FESTO2014

Michael Boris Mandirola pri la taskoj de estrarano de TEJO pri Landa Agado

Elsendo de 2019-11-15

Sergej Bronov, profesoro de la Siberia Federacia Universitato en Krasnojarsko rakontas pri la Esperantaj kursoj en la Universitato

Raportoj pri la 68a IJK en Hanojo - dua parto (kvara, kvina, kaj sesa tagoj)

Michael Boris Mandirola pri reprezentado de TEJO - registrita en novembro 2014