Podkasto

La podkasto estas ĉiutaga muntaĵo de la parolaj partoj de Muzaiko. Ĉiumatene je la 3a laŭ UTC, la programo de la pasinta tago aŭtomate aperos. Por aŭskulti la podkaston per via podkastilo (ekzemple per iTunes), klaku la dekstran oranĝan bildon.

Elsendo de 2014-12-20

Mirejo rakontas pri legiana malsano

Mirejo rakontas pri hazardaj esperantistaj renkontiĝoj

Carlos Fernando Hernández pri UK2014

Zhou Mack pri sia esperantiĝo kaj la movado - FESTO2014

Elsendo de 2014-12-19

Martin Strid parolas pri Stenografio (Fonetika rapidskribo) - intervjuis Aleks Kadar

Elsendo de 2014-12-18

Aleks Kadar intervjuas Trevor Steele en Parizo

Saliĥ Zakirov rakontas pri sia vivo en Japanio - dua parto

Claude kaj Andrée Gacond kun Stefano Keller, pri la disvolviĝo de Esperanto en Srilanko - V

Elsendo de 2014-12-17

El la kelo de RadioZam : Interkultura seminario kiu okazis en Sarajevo (2004)

Saliĥ Zakirov rakontas pri sia vivo en Japanio - unua parto

Elsendo de 2014-12-16

Pri siaj spertoj rilate al foraj rilatoj rakontas al ni István ERTL (dua parto)

Pri sendependiĝemo rakontas Mirejo (muntis: RIKKER Bálint)

Pri naciaj festotagoj - 1

Elsendo de 2014-12-15

Pri siaj spertoj rilate al foraj rilatoj rakontas al ni István ERTL (unua parto)

Elsendo de 2014-12-14

Historio de Vinilkosmo

Raporto pri la 5a NOVA