T-ĉemizo

Refoje haveblas la ŝatataj T-ĉemizoj de Muzaiko! Mendu ilin por transpreno dum aranĝoj, por subteni Muzaikon, por varbi Muzaikon kaj por havi belegan T-ĉemizon en via grandeco kaj ŝatata koloro!

La T-ĉemizoj de Muzaiko haveblas kun du desegnoj (malnova kaj nova) kaj kostas 8 EURjn, eblas mendi T-ĉemizojn kaj kun maniko kaj sen maniko (por virinoj el Eŭropo, por viroj el Brazilo). Se vi ŝatus vian T-ĉemizon transpreni dum JES, antaŭmendu ĝin ĝis la 21a de decembro 2014 (tiujn indikitajn ruĝe) aŭ ĝis la 25a de decembro (ĉiujn aliajn)!

Por mendi bonvolu skribi al info ĉe muzaiko.info:

  • vian nomon
  • koloron, desegnon (malnova aŭ nova), tipon (vira aŭ virina aŭ senmanika) - rigardu la tabelojn el Brazilo, malnovdesegnitaj, novdesegnitaj, senmanikaj
  • ĉu vi aŭ peranto transprenos ĝin dum iu aranĝo - bonvolu skribi kiel vi ŝatus transpreni la T-ĉemizojn (se peranto, skribu bonvolu ties nomon)
  • kvanton
  • ĉu vi antaŭpagis/os al la UEA konto de Muzaiko: mzik-m
  • komentojn (ekzemple se vi ne trovis nun taŭgan T-ĉemizon, indas tion indiki, por ke sekvontfoje tio ne okazu)

Tiel aspektas la T-ĉemizoj disponeblaj el Brazilo:

Tiel aspektas la malnovdesegnitaj T-ĉemizoj el Eŭropo:

Tiel aspektas la novdesegnata T-ĉemizo el Eŭropo:

Kaj tiel aspektos la senmanika T-ĉemizo (kompreneble la fina versio surhavos la elektitan desegnon) el Eŭropo:

Se vi havas demandojn, komentojn, petojn, aŭ sinproponon por iĝi peranto skribu al info ĉe muzaiko.info!